Auto Trader stock consolidated between 300 and 425 from 2016 to 2019 before breaking out above 600 last year. Salesforce.com (CRM) made a similar move after it reported on Nov. 29. CRM stock gapped up just under 10%, also in extremely heavy trade. Gordon Scott...

If properly used, technical indicators can add a new dimension to understanding how the price moves. The best trading strategies will often rely on multiple technical indicators. It’s well known that many traders, especially novice traders use technical indicators as their primary tool in analyzing...

Pierwsza wojna światowa nie wyrządziła frankowi wielkich szkód. Z kolei sytuacja, która miała miejsce w trakcie drugiej wojny światowej, mocno nadszarpnęła reputację franka oraz samej Szwajcarii. Szwajcarskie państwo charakteryzowało się dużą autonomią swych wewnętrznych struktur. Jednoznacznie potwierdza to fakt, iż w maleńkiej Szwajcarii używa się,...